1-ttäisseuloste

OUJEELLISESTI

Hyvin yleinen hyperadverbillistys; käytetään yleensä interjektionomaisena vastauksena myönteiseltä vaikuttavaan tilannekatsaukseen:

Homma on menossa tuubiin!
OUJEELLISESTI!

Koska tilanteet eivät yleensä kehity myönteisesti, on usein tarpeen interjektoida pikemminkin NOUJEELLISESTI.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.