1-ttäisseuloste

NOTTA

Täydellinen avaus tai päätös mille tahansa LAUSUNENNOLLE. Variantti “NO[…]OT-TA” (N kpl O-kirjaimia, N määrää ilmauksen painokkuuden) korostaa alkamassa olevan virkkeen tärkeyttä. Voidaan käyttää myös loppuhuomautuksena ikään kuin osoittamassa sanotun painoarvoa. Tavuviiva “-” lisää ilmauksen ilmavaa LEIKILLISYYTTÄ. Voidaan käyttää myös täysin irrallisena kommentaarina aivan mihin tahansa asiaan. C-kieltä äidinkielenään puhuvat kirjoittavat saneen usein ‘~TA‘, predikaattikalkyylin taitajat taas pikemminkin ‘¬TA‘.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.