lapautetta pöytään

MAKSA KURNII

VIINANPUUTOSTAUDIN esioire. Mikäli MAKSA KURNII, on syytä viipymättä ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Seikkaperät: lapaset, louhostelu — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.