lapautetta pöytään

JÄITÄ KÄÄNNELLESSÄ

Hyvin kompakti fraasi, jolla voi erittäin vahvasti ilmaista kuulumisdeprivaationsa. ks. JÄITÄ POLTELLESSA, PÄÄTÄ KÄÄNNELLESSÄ.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.