lapautetta pöytään

EIKUN [X]!

X = “tee!”, “LAPASELLE“, … Oikein vastenmielinen tekoon- tai transitio-operaation suorittamishankkeeseen ryhtymiskehote. EIKUN! toimii myös mainiosti erillisenä interjektiona, ns. yleisvastauksena melkein mihin tahansa; tässä tarkoitteessa EIKUN! tulkitaan usein myönnöksi.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.