1-ttäisseuloste

TYRISTORI

Tyrimiseen erikoistunut toimihenkilö. TYRISTORI liipaistaan tavallisesti toimintaan suurehkolla annoksella HAPANTA suoraan hilaan.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.