1-ttäisseuloste

PIENVISIIRI

Henkilö, jonka ei voida hierarkkiselta statukseltaan katsoa kuuluvan ns. johtavaan luokkaan. Ks. myös SUURVISIIRI.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.