1-ttäisseuloste

[adjektiivi] ON VEHKEET

Asiain tai välineistön tilaa kuvataan adjektiivin osoittamalla määreellä täten LEIKKISÄSTI KÄSIN. KOVAT ON VEHKEET, PUNAISET ON VEHKEET. Ks. myös erikoistapaus.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.