1-ttäisseuloste

[substantiivi + possessiivisuffiksi] [verbi ruratiivissa], LAHTARI. [sama verbi kuin edellä], SANO!

Painokas tapa ilmaista jonkin LAPAHTUMAN suurta todennäköisyyttä. LAHTARI ei tässä välttämättä ota kantaa leirinvalintaan vuoden 1918 sodassa. Käyttöesimerkkejä: PULLAS JIÄTYY, LAHTARI. JIÄTYY, SANO! LOPPUS TULLOO, LAHTARI. TULLOO, SANO! Jälkimmäinen esimerkkivirke on toiminut esikuvana ilmaukselle ja on ilmeisesti peräisin Eemelistä KÄSIN.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.