lapautetta pöytään

KUKKOLJA

Miespuoleinen KANALJA.

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.