1-ttäisseuloste

KUIS PANEE?

Kuuluu kontemporaalikonjunktuuri-interrogatiivien kategoriaan. Vrt. MITÄ JOHTAJA?

Seikkaperä: lapaset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.