lapautetta pöytään

IL[I]MAN MUUTA [JA MUUT ILMAN]

Voimakas, joskin ruratiivinen myönnön ilmaus.

Seikkaperät: lapaset, ruratiivit — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.