1-ttäisseuloste

ENSIN TYÖ, SITTEN MYÖ

Joko ① raisun ruratiivinen käänteisen väistämis­velvollisuuden ilmaisu tai sitten ② kesken­eräinen, vain puolittain ruratiivinen lausunto, jolla yritetään vakuuttaa, että jotkut (“myö” on pronominin ‘me’ eräs ruratiivimuoto) olisivat töiden jälkeen vielä tilai­suudessa ryhtyä muihinkin toimenpiteisiin; LAUSUNENTO on sillä lailla ideo­inter­teksuaalinen, että vaiheeseenhan muut toimet yleensä töiden tiimellyksessä jäävät — aivan kuten käsillä oleva ilmoituskin.

Seikkaperät: lapaset, louhostelu, ruratiivit, sanonnahdukset — ei seikkoja.

Jätä lapaute

Tarttis olla sisäänpölkyttyneenä, jos tahtois lapautella.